• naše weby..
  • ..
  • .

Města přátelská seniorům

Města
přátelská seniorům Národní síť Zdravých měst ČR

Město seniorům › Město seniorům

Město bez bariér

Místní doprava

Domov, bezpečí

Společenský život

Mezigenerační vztahy

Zaměstnání, aktivita

Vstřícná komunikace, informace

Místní sociální a zdravotní služby

Zdraví a životní styl

Město přátelské seniorům zlepšuje příležitosti pro aktivitu a zdraví seniorů, jejich bezpečí a pohodu, a také zapojení názorů starších lidí do otázek rozvoje města. V praxi to znamená, že město přátelské seniorům přizpůsobuje místní prostředí i služby tak, aby byly přátelské a přístupné, začleňující a aktivizující pro starší generaci. Ptá se lidí, co potřebují a snaží se vycházet vstříc starším lidem s různými potřebami a schopnostmi.

čtěte více
Boskovice: Senior Point otevřen

Senior Point otevřen

Boskovice

V úterý 13. září byl na Městském úřadě Boskovice slavnostně otevřen Senior Point...
Boskovice: Týden sociálních služeb

Týden sociálních služeb

Boskovice

MSSS otevřela v úterý 6. 10...
Boskovice: Seniorské léto - „Barevný týden“

Seniorské léto - „Barevný týden“

Boskovice

Senior léto se stalo v Městské správě sociálních služeb Boskovice již tradicí...
Web Města přátelská seniorům obsahuje 334 příkladů dobré praxe ze 100 míst v České republice.
TISK
i