• naše weby..
  • ..
  • .

Města přátelská seniorům

Města
přátelská seniorům Národní síť Zdravých měst ČR

Město seniorům › Město seniorům

Město bez bariér

Místní doprava

Domov, bezpečí

Společenský život

Mezigenerační vztahy

Zaměstnání, aktivita

Vstřícná komunikace, informace

Místní sociální a zdravotní služby

Zdraví a životní styl

Město přátelské seniorům zlepšuje příležitosti pro aktivitu a zdraví seniorů, jejich bezpečí a pohodu, a také zapojení názorů starších lidí do otázek rozvoje města. V praxi to znamená, že město přátelské seniorům přizpůsobuje místní prostředí i služby tak, aby byly přátelské a přístupné, začleňující a aktivizující pro starší generaci. Ptá se lidí, co potřebují a snaží se vycházet vstříc starším lidem s různými potřebami a schopnostmi.

čtěte více

Prachatice: Senior pas

6.9.2016
V rámci setkání proběhne představení projektu Senior pas, který město Prachatice realizuje již od roku 2014, doplněné o osvětové informace pro..

"Rada seniorů" při městské radě

Prachatice

Rada seniorů jako poradní orgán města se v Prachaticích velice osvědčila...

Zdravé stravování zdravotně postižených a seniorů

Prachatice

Na Dny zdraví měli senioři a zdravotně postižení z Prachatic možnost zúčastnit se přednášky na téma..
Web Města přátelská seniorům obsahuje 257 příkladů dobré praxe ze 76 míst v České republice.
TISK
i