• naše weby..
  • ..
  • .

Města přátelská seniorům

Města
přátelská seniorům Národní síť Zdravých měst ČR

Město seniorům › Město seniorům

Město bez bariér

Místní doprava

Domov, bezpečí

Společenský život

Mezigenerační vztahy

Zaměstnání, aktivita

Vstřícná komunikace, informace

Místní sociální a zdravotní služby

Zdraví a životní styl

Město přátelské seniorům zlepšuje příležitosti pro aktivitu a zdraví seniorů, jejich bezpečí a pohodu, a také zapojení názorů starších lidí do otázek rozvoje města. V praxi to znamená, že město přátelské seniorům přizpůsobuje místní prostředí i služby tak, aby byly přátelské a přístupné, začleňující a aktivizující pro starší generaci. Ptá se lidí, co potřebují a snaží se vycházet vstříc starším lidem s různými potřebami a schopnostmi.

čtěte více

Chrudim: Akce "Pochod generací"

6.10.2017
Pochod generací má již své tradiční místo v akcích, které město Chrudim v rámci kampaně Dnů zdraví připravuje. Letošní ročník je patnáctým v pořadí...

Chrudim: Seminář "Jak se cítí senioři?"

26.7.2016
V nedávné době absolvovali zaměstnanci Centra sociálních služeb a pomoci seminář pro pečující osoby nazvaný „Proměny stáří a geronto-oblek“...

Chrudim: Pečovatelská služba non-stop

26.11.2015
Potřeby klientů pochopitelně nejsou a ani nemohou být časově omezeny, proto je nyní pečovatelská služba v domácnostech klientů dostupná 24 hodin..

Chrudim: Bezbariérové město

15.6.2015
Občané s tělesným handicapem mají možnost využít pro vyřízení svých žádostí dva bezbariérové přístupu do budovy městského úřadu v Chrudimi...

Chrudim: Akademiie třetího věku

16.9.2014
Městská knihovna Chrudim připravila pro školní rok 2014/2015 novou formu vzdělávání –Akademii třetího věku, určenou pro posluchače starší 55 let...
Web Města přátelská seniorům obsahuje 270 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice.
TISK
i