• naše weby..
  • ..
  • .

Města přátelská seniorům

Města
přátelská seniorům Národní síť Zdravých měst ČR

Město seniorům › Město seniorům

Město bez bariér

Místní doprava

Domov, bezpečí

Společenský život

Mezigenerační vztahy

Zaměstnání, aktivita

Vstřícná komunikace, informace

Místní sociální a zdravotní služby

Zdraví a životní styl

Město přátelské seniorům zlepšuje příležitosti pro aktivitu a zdraví seniorů, jejich bezpečí a pohodu, a také zapojení názorů starších lidí do otázek rozvoje města. V praxi to znamená, že město přátelské seniorům přizpůsobuje místní prostředí i služby tak, aby byly přátelské a přístupné, začleňující a aktivizující pro starší generaci. Ptá se lidí, co potřebují a snaží se vycházet vstříc starším lidem s různými potřebami a schopnostmi.

čtěte více
Chrudim: Pomoc osamělým seniorům

Pomoc osamělým seniorům

Chrudim

Jsou senioři, kteří do dnešního dne nikoho nepotřebovali, sami se obsloužili...
Chrudim: Akce "Pochod generací"

Akce "Pochod generací"

Chrudim

Pochod generací má již své tradiční místo v akcích, které město Chrudim v rámci kampaně Dnů zdraví..
Chrudim: Ocenění kvality pro Centrum sociálních služeb

Ocenění kvality pro Centrum sociálních služeb

Chrudim

Pečovatelé z Centra sociálních služeb v Chrudimi získali jako první v Pardubickém kraji značku..
Chrudim: Nákupy pro klienty Centra sociálních služeb

Nákupy pro klienty Centra sociálních služeb

Chrudim

V souvislosti se zvyšováním efektivity a kvality poskytovaných sociálních služeb navázalo Centrum..
Chrudim: Seminář "Jak se cítí senioři?"

Seminář "Jak se cítí senioři?"

Chrudim

V nedávné době absolvovali zaměstnanci Centra sociálních služeb a pomoci seminář pro pečující osoby..
Chrudim: Přednáška o bezpečnosti seniorů - Antišmejdi

Přednáška o bezpečnosti seniorů - Antišmejdi

Chrudim

V dubnu tohoto roku se ve Spolkovém domě v Chrudimi uskutečnila přednáška agentury Antišmejdi s.r.o...
Chrudim: Úřad nabízí bezbariérové přístupy

Úřad nabízí bezbariérové přístupy

Chrudim

Na Městském úřadě Chrudim můžete žádosti o doklady (občanské průkazy a cestovní doklady) vyřídit i..
Chrudim: Nový domov pro seniory s Alzheimerovou chorobou

Nový domov pro seniory s Alzheimerovou chorobou

Chrudim

V lednu roku 2016 bylo v Chrudimi slavnostně otevřeno specializované zařízení Senior rezidence..
Chrudim: "Spolu je nám dobře" - mezigenerační program

"Spolu je nám dobře" - mezigenerační program

Chrudim

Děti z Mateřské školy Strojařů v Chrudimi pravidelně navštěvují blízké Centrum sociálních služeb a..
Chrudim: "Hurá na výlet" - projekt aktivizace seniorů

"Hurá na výlet" - projekt aktivizace seniorů

Chrudim

Zdravé město Chrudim představilo, během veřejného projednání Desatera problémů města Chrudim,..
Chrudim: Pečovatelská služba non-stop

Pečovatelská služba non-stop

Chrudim

Potřeby klientů pochopitelně nejsou a ani nemohou být časově omezeny, proto je nyní pečovatelská..
Chrudim: Bezbariérové město

Bezbariérové město

Chrudim

Občané s tělesným handicapem mají možnost využít pro vyřízení svých žádostí dva bezbariérové..
Chrudim: Konference "Senioři v lavicích"

Konference "Senioři v lavicích"

Chrudim

Senioři mají stále početnější zastoupení v české populaci a je mezi nimi stále více těch, kteří..
Chrudim: Jak se bránit "šmejdům" - přednáška pro seniory

Jak se bránit "šmejdům" - přednáška pro seniory

Chrudim

Dne 7.10.2014 proběhla v Chrudimi přednáška nejen pro seniory "Jak se bránit šmejdům"...
Chrudim: Akademiie třetího věku

Akademiie třetího věku

Chrudim

Městská knihovna Chrudim připravila pro školní rok 2014/2015 novou formu vzdělávání –Akademii..
Chrudim: "Antišmejdství" - opravdové cesty za poznáním pro seniory

"Antišmejdství" - opravdové cesty za poznáním pro seniory

Chrudim

Do boje proti agresi známé z mnoha předváděcích akcí vytáhl šéf Chrudimské besedy Jiří Kadeřávek ve..
Chrudim: Mezigenerační soužití

Mezigenerační soužití

Chrudim

Spolupráce a společné akce mladší a starší generace...
Web Města přátelská seniorům obsahuje 334 příkladů dobré praxe ze 100 míst v České republice.
TISK
i