• naše weby..
  • ..
  • .

Města přátelská seniorům

Města
přátelská seniorům Národní síť Zdravých měst ČR

Město seniorům › Město seniorům

Město bez bariér

Místní doprava

Domov, bezpečí

Společenský život

Mezigenerační vztahy

Zaměstnání, aktivita

Vstřícná komunikace, informace

Místní sociální a zdravotní služby

Zdraví a životní styl

Město přátelské seniorům zlepšuje příležitosti pro aktivitu a zdraví seniorů, jejich bezpečí a pohodu, a také zapojení názorů starších lidí do otázek rozvoje města. V praxi to znamená, že město přátelské seniorům přizpůsobuje místní prostředí i služby tak, aby byly přátelské a přístupné, začleňující a aktivizující pro starší generaci. Ptá se lidí, co potřebují a snaží se vycházet vstříc starším lidem s různými potřebami a schopnostmi.

čtěte více

Koncepce přípravy na stárnutí populace

Valašské Meziříčí

Hlavním cílem Koncepce přípravy na stárnutí populace ve Valašském Meziříčí je potřeba definovat,..

Bydlení seniorů

Valašské Meziříčí

Podpora žití seniorů v jejich domácím prostředí..

Rotoped tours a Pěško tours

Valašské Meziříčí

Zkvalitnění fyzického i duševního stavu seniorů..

Domácí paliativní péče - pilotní projekt

Valašské Meziříčí

Péče o nevyléčitelné osoby v jejich domácím prostředí..

Vytvoření Domu sociálních služeb

Valašské Meziříčí

Zvýšení kvality života seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním..

Šedesát a víc neznamená nic

Valašské Meziříčí

Udělej něco dobrého pro své zdraví i pro náladu..
Web Města přátelská seniorům obsahuje 257 příkladů dobré praxe ze 76 míst v České republice.
TISK
i