• naše weby..
  • ..
  • .

Města přátelská seniorům

Města
přátelská seniorům Národní síť Zdravých měst ČR

Město seniorům › Město seniorům

Město bez bariér

Místní doprava

Domov, bezpečí

Společenský život

Mezigenerační vztahy

Zaměstnání, aktivita

Vstřícná komunikace, informace

Místní sociální a zdravotní služby

Zdraví a životní styl

Město přátelské seniorům zlepšuje příležitosti pro aktivitu a zdraví seniorů, jejich bezpečí a pohodu, a také zapojení názorů starších lidí do otázek rozvoje města. V praxi to znamená, že město přátelské seniorům přizpůsobuje místní prostředí i služby tak, aby byly přátelské a přístupné, začleňující a aktivizující pro starší generaci. Ptá se lidí, co potřebují a snaží se vycházet vstříc starším lidem s různými potřebami a schopnostmi.

čtěte více
Most: Venkovní posilovací stroje pro seniory

Venkovní posilovací stroje pro seniory

Most

Umístění venkovních posilovacích strojů k penzionům pro seniory přináší využití fitness strojů i..
Most: Senior klub v městské knihovně

Senior klub v městské knihovně

Most

Jak opakovaně zvyšovat zájem seniorů o programy nabízené k využití volného času vědí v Senior klubu..
Most: Dobrovolnická činnost v zařízeních města

Dobrovolnická činnost v zařízeních města

Most

Magistrát města Most úspěšně využívá služeb dobrovolníků z dobrovolnického centra v klubech..
Most: Bezplatná přeprava seniorů v prostředcích MHD

Bezplatná přeprava seniorů v prostředcích MHD

Most

Mostečtí senioři čerpají bonusy z rozpočtu města na bezplatnou hromadnou městskou dopravu...
Web Města přátelská seniorům obsahuje 327 příkladů dobré praxe ze 92 míst v České republice.
TISK
i