• naše weby..
  • ..
  • .

Města přátelská seniorům

Města
přátelská seniorům Národní síť Zdravých měst ČR

Město seniorům › Město seniorům

Město bez bariér

Místní doprava

Domov, bezpečí

Společenský život

Mezigenerační vztahy

Zaměstnání, aktivita

Vstřícná komunikace, informace

Místní sociální a zdravotní služby

Zdraví a životní styl

Město přátelské seniorům zlepšuje příležitosti pro aktivitu a zdraví seniorů, jejich bezpečí a pohodu, a také zapojení názorů starších lidí do otázek rozvoje města. V praxi to znamená, že město přátelské seniorům přizpůsobuje místní prostředí i služby tak, aby byly přátelské a přístupné, začleňující a aktivizující pro starší generaci. Ptá se lidí, co potřebují a snaží se vycházet vstříc starším lidem s různými potřebami a schopnostmi.

čtěte více
Most: Venkovní posilovací stroje pro seniory

Venkovní posilovací stroje pro seniory

Most

Umístění venkovních posilovacích strojů k penzionům pro seniory přináší využití fitness strojů i..
Most: Senior klub v městské knihovně

Senior klub v městské knihovně

Most

Jak opakovaně zvyšovat zájem seniorů o programy nabízené k využití volného času vědí v Senior klubu..
Most: Dobrovolnická činnost v zařízeních města

Dobrovolnická činnost v zařízeních města

Most

Magistrát města Most úspěšně využívá služeb dobrovolníků z dobrovolnického centra v klubech..
Most: Bezplatná přeprava seniorů v prostředcích MHD

Bezplatná přeprava seniorů v prostředcích MHD

Most

Mostečtí senioři čerpají bonusy z rozpočtu města na bezplatnou hromadnou městskou dopravu...
Most: Seminář na ochranu seniorů před nepoctivými prodejci

Seminář na ochranu seniorů před nepoctivými prodejci

Most

Městská správa sociálních služeb v Mostě, příspěvková organizace pořádala ve spolupráci se..
Most: Vzdělávání seniorů v používání PC nabídli úředníci

Vzdělávání seniorů v používání PC nabídli úředníci

Most

Statutární město Most – Magistrát města Mostu zřídil za účelem vzdělávání zastupitelů a úředníků..
Most: Bezplatná městská hromadná doprava pro seniory

Bezplatná městská hromadná doprava pro seniory

Most

Město Most dotuje z rozpočtu města od r...
Most: Časopis "Harmonie třetího věku"

Časopis "Harmonie třetího věku"

Most

Harmonie třetího věku je časopis, který čtvrtletně vydává Městská správa sociálních služeb,..
Most: Bývalé učitelky pravidelně čtou s dětmi

Bývalé učitelky pravidelně čtou s dětmi

Most

Na Základní škole profesora Zdeňka Matějčka v ulici Zdeňka Štěpánka v Mostě, kde je výuka žáků..
Most: Projekt Zvýšení pocitu bezpečí pro seniory

Projekt Zvýšení pocitu bezpečí pro seniory

Most

Městská policie Most realizuje projekt „Zvýšení pocitu bezpečí pro seniory“, kterým uskutečňuje..
Most: Senior klub v Městské knihovně

Senior klub v Městské knihovně

Most

Městská knihovna v Mostě je příspěvkovou organizací města...
Web Města přátelská seniorům obsahuje 334 příkladů dobré praxe ze 100 míst v České republice.
TISK
i