• naše weby..
  • ..
  • .

Města přátelská seniorům

Města
přátelská seniorům Národní síť Zdravých měst ČR

Město seniorům › Město seniorům

Město bez bariér

Místní doprava

Domov, bezpečí

Společenský život

Mezigenerační vztahy

Zaměstnání, aktivita

Vstřícná komunikace, informace

Místní sociální a zdravotní služby

Zdraví a životní styl

Město přátelské seniorům zlepšuje příležitosti pro aktivitu a zdraví seniorů, jejich bezpečí a pohodu, a také zapojení názorů starších lidí do otázek rozvoje města. V praxi to znamená, že město přátelské seniorům přizpůsobuje místní prostředí i služby tak, aby byly přátelské a přístupné, začleňující a aktivizující pro starší generaci. Ptá se lidí, co potřebují a snaží se vycházet vstříc starším lidem s různými potřebami a schopnostmi.

čtěte více
Semily: Město proti 'šmejdům' - vlastní zájezdy pro seniory

Město proti 'šmejdům' - vlastní zájezdy pro seniory

Semily

Prodejci předraženého zboží na předváděcích akcích sice čelí řadě kontrol a sankcí, jejich aktivity..
Web Města přátelská seniorům obsahuje 334 příkladů dobré praxe ze 100 míst v České republice.
TISK
i