• naše weby..
  • ..
  • .

Města přátelská seniorům

Města
přátelská seniorům Národní síť Zdravých měst ČR

Chrudim: Učíme se zdravě sedět a cvičit

Hlavním záměrem projektu je zavedením účinného pohybového programu do škol a tím přispět k prevenci vadného držení těla jako rizikového faktoru, podchycení zájmu dětí o pohyb, zejména formou her, motivačního a zábavného cvičení, zvyšování zdatnosti a fyzické kondice.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Chrudim
Příjmení, jméno: Trunečková Šárka
Organizace: město Chrudim
E-mail: sarka.truneckova@chrudim-city.cz
Telefon: 469 645 260, 737 770 811
Téma: Vzdělávání a osvěta ke zdraví (programy, akce a kampaně)
Sport, pohybové aktivity a místní rekreace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Hlavním záměrem projektu je zavedením účinného pohybového programu do škol a tím přispět k prevenci vadného držení těla jako rizikového faktoru, podchycení zájmu dětí o pohyb, zejména formou her, motivačního a zábavného cvičení, zvyšování zdatnosti a fyzické kondice. Po úvodním metodické proškolení pedagogů MUDr. V.Filipovou ze Zdravotního ústavu v Kolíně byly na zapojená zařízení dodány malé balanční míče - overbally. Ty byly poté ve školách (mateřských i základních) využívány v rámci hodin (při sezení dětí v lavicích), tělovýchovných chvilkách, tělesné výchově apod. Při realizaci projekt je třeba připravit i místa na odkládání míčů - sítě, stojany apod.
Začátek aktivity: 01.01.2004
Konec aktivity: 30.05.2017
Příloha
Foto 2 - Overbally JPG (70 kB)
Jak byla aktivita financována? Projekt byl v roce 2004 a 2005 realizován s finanční podporou Pardubického kraje, města Chrudim a jednotlivých škol.
Detailní rozpis: Nespecifikováno

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Pro úspěšnou realizaci projektu je nutné úvodní proškolení odborným pracovníkem. V našem případě to byla MUDr.Věra Filipová ze ZÚ v Kolíně. Účastníci se mohli seznámit s příčinami a důsledky vadného držení těla a zejména s možnostmi účinné prevence v rámci jejich působení na děti. Dozvěděli se o základech psychomotoriky, učili se konkrétní psychomotorické hry, cílené zejména na rozvoj svalového a opěrného systému. Zacvičili si na balančních míčích – overballech a získali informace, jak tyto a další pomůcky správně využívat. Získali písemné a grafické materiály k zavedení tělovýchovných chvilek do teoretických předmětů v ZŠ i náměty do hodin TV.

Seminář zahrnoval část teoretickou i praktickou. V teoretické části byli učitelé seznámeni s příčinami a četností výskytu vadného držení těla v dětském věku, principem vzniku svalové nerovnováhy, s rizikovými obdobími během vývoje , s účinností doporučovaného kompenzačního pohybového režimu a metodikou vyšetření. Praktická část byla zaměřena na tělovýchovné chvilky v průběhu vyučování, vyrovnávací cvičení v rozcvičkách TV, na chybné provádění cviků atd. Hodnocení efektivity projektu probíhalo formou screaningového vyšetření posturálního a fazického svalstva se zaměřením na zjištění časné fáze vadného držení těla ve spolupráci s KHS v Pardubicích.

Z hlediska hodnocení úspěšnosti lze konstatovat nárůst zájmu školských zařízení o projekty na podporu zdraví. Za spolupráce KHS byl sestaven kvalitní program, který je zaměřen na zmírňování následků současného životního stylu dětí a mládeže pomocí zařazení TV chvilek a balančního cvičení do života školských zařízení ( v hodinách TV i ve výukových hodinách).
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Potěšující byl zájem všech škol - MŠ i ZŠ. Po úspěšném zařazení cviků s overbally došlo k rozšíření projektu o využití fitbalových míčů (velké míče).

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Informace o projektu byly zveřejňovány především na internetu http://www.chrudim-city.cz/index.asp?p=20&s=217&id=229&u3=366, v časopise Osobní lékař a na konferencích týkající se problematiky zdraví v rámci ČR.
Příloha:
Prezentace projektu PDF (691 kB)

Aktéři

Název: město Chrudim
IČO nebo jiný registrační údaj: 00270211
Adresa: Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Web: http://www.chrudim-city.cz

Další aktéři

Název:Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
IČO nebo jiný registrační údaj:-
Adresa:Klášterní 54, 530 02 Pardubice
Web:http://www.khspce.cz/

Název:

Mateřská škola Dr. Jana Malíka
IČO nebo jiný registrační údaj:75015544
Adresa:Dr. Jana Malíka 765, 537 16 Chrudim

Název:

Základní škola Dr. V. Peška
IČO nebo jiný registrační údaj:70888124
Adresa:Dr. V. Peška 768, 537 16 Chrudim
Web:http://sweb.cz/zsdr.peska/
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Města přátelská seniorům obsahuje 271 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice.
TISK
i