• naše weby..
  • ..
  • .

Města přátelská seniorům

Města
přátelská seniorům Národní síť Zdravých měst ČR

Praha 21: Naučná stezka Klánovickým lesem

V rámci spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru s přispěním dobrovolníků z řad občanů mohou návštěvníci Klánovického lesa aktivně trávit volný čas spojený s poznáním. Na trase je umístěno 30 informačních tabulí, lavičky, odpadkové koše a přírodní cvičební prvky. Tabule jsou opatřeny QR kódy se zvukovými a textovými zprávami.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Praha 21
Kontakt: MČ Praha 21
Příjmení, jméno: Hájková Iva
Organizace: ÚMČ Praha 21
E-mail: iva.hajkova@praha21.cz
Telefon: 281012928
Téma: Environmentální vzdělávání a osvěta (informace, programy, akce a kampaně)
Sport, pohybové aktivity a místní rekreace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Na základě spolupráce Úřadu MČ Praha 21, občanského sdružení Újezdský STROM, Lesů ČR, Masarykovy základní školy a společnosti DHL se podařilo dokončit dlouholetý projekt. Součástí projektu byla výsadba stromů, osazení laviček a přírodních hracích prvků. Vyvrcholením byla instalace 30 dřevěných informačních tabulí, na kterých jsou umístěny grafické desky s obrázkem zvířete, které žije v Klánovickém lese, básničkou o něm a QR kódem s textovou a zvukovou zprávou. Obrázky malovali žáci základní školy a namlouvali texty ke QR kódům. Cílem bylo umožnit návštěvníkům lesa příjemnou cca 5 km procházku Klánovickým lesem s možností posezení, posílení fyzické zdatnosti a osvětou o zvířatech vyskytujících se v lese. Stezka je oživena aplikací QR kódů přes mobilní telefony. Slavnostní otevření se konalo u příležitosti Dne Země a byla tím završena spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? fotodokumentace, www.lesnigalerie.praha21.cz
Začátek aktivity: 01.01.2009
Konec aktivity: 14.05.2014
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 435
Jak byla aktivita financována? ze soukromých zdrojů společnosti DHL, veřejné sbírky sdružení Újezdský STROM a z rozpočtu městské části
Detailní rozpis: společnost DHL a občanské sdružení Újezdský STROM 400000 Kč, z rozpočtu MČ Praha 21 částka 35000 Kč

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Je vhodné ustanovit koordinační skupinu, která byla pětičlenná. Zástupce školy, úřadu, neziskové organizace, grafik a paní tvořící texty básní. Každý měl na starosti nějakou činnost, vše řídila koordinátorka ZM na ÚMČ Praha 21.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Na otevření naučné stezky přijela bez ohlášení pražská televize Metropol, což bylo velmi pozitivní. Byla přítomna 3/4 hodiny a natočila rozhovory se starostou MČ, s neziskovou organizací a večer odvysílala pěknou několikaminutovou reportáž v hlavních zprávách. Již nás kontaktovala sousední městská část, že na základě článku v Našem Regionu o naučné stezce by chtěli realizovat něco obdobného. Nepříjemnost nás potkala před otevřením, protože někdo poškodil dvě informační cedule. Když se nainstalovali dřevěné tabule, byly vandaly poškozovány. Po otevření se zatím vandalismus neprojevil.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? článek v Újezdském zpravodaji, časopisu Náš Region, reportáž televize Metropol vysílána v hlavních večerních zprávách 16.4.2012 od 20 hodin, rozhlasová upoutávka, vydána tisková zpráva, informace na webu MČ a na webu občanského sdružení
Příloha:
Náš Region PDF (387 kB)
tisková zpráva PDF (307 kB)

Aktéři

Název: ÚMČ Praha 21
IČO nebo jiný registrační údaj: 00240923
Adresa: Staroklánovická260, Praha 9 - Újezd nad Lesy
Web: http://www.praha21.cz

Další aktéři

Název:Újedský STROM
IČO nebo jiný registrační údaj:27020118
Adresa:Čenovická 2145, 19016 Praha 9 -Újezd nad Lesy
Web:https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/home

Název:

Masarykova základní škola
IČO nebo jiný registrační údaj:47608579
Adresa:Polesná 1690, 190 16 Praha 9
Web:http://www.zspolesna.cz

Název:

společnost DHL
Web:http://www.dhl.cz

Název:

Lesy ČR
Adresa:Přemyslova 1106/19, Hradec Kráové
Web:http://www.lesycr.cz/cs
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Města přátelská seniorům obsahuje 274 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice.
TISK
i