• naše weby..
  • ..
  • .

Města přátelská seniorům

Města
přátelská seniorům Národní síť Zdravých měst ČR

Prachatice: e-UtilityReport usnadňuje získání vyjádření správců sítí

Město Prachatice ve spolupráci se správcem digitální technické mapy města, společností HRDLIČKA s.r.o., zavedlo podávání žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí jejich správcům prostřednictvím internetové aplikace s názvem e-UtilityReport. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou žádost elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Prachatice
Kontakt: Městský úřad Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje
Příjmení, jméno: Ing. Antonín Jurčo
Organizace: Městský úřad Prachatice
E-mail: ajurco@mupt.cz
Telefon: +420 388 607 551
Téma: Komunální služby a občanská vybavenost (veř. osvětlení, pohřebnictví, sítě, zásobování teplem)
Informovanost, informační systémy a technologie (e-goverment)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Podařilo se zjednodušit zajištění vyjádření správců sítí technické infrastruktury k existenci stávajících sítí ve vymezeném zájmovém území. V rámci webové aplikace umístěné na stránkách města Prachatice žadatel dosáhne vygenerování všech potřebných žádostí o vyjádření bez nutnosti znát jednotlivé správce a jejich adresy.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Prostřednictvím správce služby e-Utility Report je kvartálně zjišťována statistika přístupů k webové aplikaci. Data jsou prezentována v Radničním listu, na webu města, na www.prachatickonews.cz, informována je redakce Prachatického deníku a serveru jihoceskenovinky.cz.
Začátek aktivity: 01.05.2011
Konec aktivity: 27.04.2019
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 6
Jak byla aktivita financována? Financování je zajištěno zcela z rozpočtu města Prachatice.
Detailní rozpis: Zavedení služby 6000 Kč vč. DPH, roční provoz 6000 Kč.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Doporučujeme neváhat se zavedením služby.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? S žádnými překážkami ani riziky jsme se nesetkali.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? O zavedení služby bylo informováno v Radničním listu, na webu města, na www.prachatickonews.cz. Informována byla redakce Prachatického deníku a serveru jihoceskenovinky.cz. Uvedená média jsou informována rovněž o průběžné statistice přístupů k webové aplikaci.
Příloha:
Radniční list PDF (68 kB)

Aktéři

Název: HRDLIČKA spol. s r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj: 18601227
Adresa: Za Lužinami 1084/33, 155 00 Praha 5 Stodůlky
Web: http://www.hrdlicka.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Prachatice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Města přátelská seniorům obsahuje 274 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice.
TISK
i