• naše weby..
  • ..
  • .

Města přátelská seniorům

Města
přátelská seniorům Národní síť Zdravých měst ČR

Turnov: Pumptrack z participativního rozpočtu

Participativní rozpočet "Tvoříme Turnov" poskytl vítězi návrhu 250.000 korun na realizaci malého okruhu pumptracku. Díky oslovení obyvatel a místních firem, zřízení transparentního účtu se z malého okruhu stal okruh velký za 1,9 milionu korun bez DPH.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Turnov
Příjmení, jméno: Preislerová, Klára
Organizace: Městský úřad Turnov, kancelář tajemníka, tisková mluvčí
E-mail: k.preislerova@mu.turnov.cz
Telefon: 739531124
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Projekt pumptracku zvítězil v loňském roce participativního rozpočtu a vítěz získal od města Turnova 250.000 korun. Předkladatelům návrhu to bylo ale málo a chtěli okruh větší, začali sami oslovovat obyvatele a místní firmy. Město Turnov založilo k tomuto účelu transparentní účet a v rámci sbírky a prostřednictvím transparentního účtu se podařilo získat dalších 176.000 korun od více jak 100 obyvatel a několika firem. Následně se našla skupina významných velkých přispěvatelů, což motivovalo i město k dalšímu finančnímu příspěvku a realizace velkého okruhu nakonec stála 1,9 milionu korun bez DPH.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Ano, tiskové zprávy na webových stránkách města již z průběhu realizace, video a tisková zpráva s fotodokumentací ze slavnostního otevření
Začátek aktivity: 01.08.2019
Konec aktivity: 30.08.2020
Příloha
Fotodokumentace PDF (1,63)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 1900
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu města 250.000 Kč, transparentní účet 176.000 Kč, z rozpočtu města další příspěvek 300.000 Kč, 1.174.000 Kč od místních firem.
Detailní rozpis: bez DPH

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Je dobré mít určité vztahy s místními firmami, jako se ukázalo u příkladu pumptracku. A také je důležitá dobrá propagace celé kampaně a oslovování potencionálních přispěvovatelů.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? ANO, původně město chtělo poskytnou jen základní částku participativního rozpočtu, ale nad rámec přidalo ještě více než 1x tolik. Za to získalo do svého vlastnictví - provozovatel městské společnost, sportoviště v hodnotě téměř 2 milionů korun, což by se z rozpočtu města určitě nepodařilo zafinancovat.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? ANO, zájem o využívání sportoviště je obrovský, a to všemi věkovými skupinami. Nejlepším možným hodnocením je tak plné sportoviště.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Plánujeme participativní rozpočet i v letošním roce 2020, příjem žádosti je do konce září, vyhodnocení a realizace pak v roce 2021.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Tiskové zprávy na webových stránkách města a facebooku, video v místních televizi, propagace přímo od předkladtelů návrhu

Aktéři

Název: Město Turnov
IČO nebo jiný registrační údaj: 00276227
Adresa: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Web: http://www.turnov.cz

Další aktéři

Název:Městská sportovní Turnov, s. r. o.
IČO nebo jiný registrační údaj:25941640
Adresa:Vojtěch Maška 2300, 511 01 Turnov
Web:http://www.maskova-zahrada.cz

Název:

Zikuda vodohospodářské stavby, spol. s r. o.
IČO nebo jiný registrační údaj:IČ: 28776976
Adresa:Nudvojovice 2103

Název:

Crytur spol. s r. o.
IČO nebo jiný registrační údaj:IČ: 25296558
Adresa:Na Lukách 2283

Název:

Firmy z Turnova a okolí
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Města přátelská seniorům obsahuje 271 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice.
TISK
i