• naše weby..
  • ..
  • .

Města přátelská seniorům

Města
přátelská seniorům Národní síť Zdravých měst ČR

Liberecký kraj: Lipo.ink - krajský podnikatelský inkubátor a inovační centrum

Lipo.ink přináší nové metody ve vzdělávání a podpoře kreativního myšlení ve spojení s nezbytným entrepreneurshipem, tedy dovednostmi nápady nejen vytvářet, ale i realizovat. Mimo to propojujeme jednotlivé tvůrce podnikatelského prostředí, studenty, úřad a politiky tak, aby vznikaly nové myšlenky a náš region byl místem, ve kterém si přejeme nejen žít, ale kam se ostatní jezdí inspirovat.

Lipo.ink nabízí poradenskou podporu (managment/strategy consulting) novým podnikům a podnikavcům, včetně coworkingových prostor, inkubace a rovněž i podnikatelskou ambulanci (60ti minutové bezplatné konzultace pro každého, kdo hledá radu ke svému podnikatelským záměru).

Pro již zavedené malé a střední firmy s vyšší přidanou hodnotou nabízí Lipo.ink švýcarský poradenský program PlatInn. Zprostředkuje podporu formou mentoringu/coachingu a školení pomocí rozsáhle sítě expertů z řad podnikatelů, top managerů a profesionálních konzultantů.

Lipo.ink je samostatná sekce ARR - Agentury regionálního rozvoje, s.r.o., která je 100% vlastněna Libereckým krajem.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ LIBERECKÝ
Příjmení, jméno: Roden, Philipp
Organizace: Lipo.ink
E-mail: pro@llipo.ink
Telefon: 488 840 110
Téma: Podnikání, investice, stavebnictví, suroviny

Popis a výstupy

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Ano - vlastní Instagram/Facebook profil či newsletter
Začátek aktivity: 01.11.2017
Konec aktivity: 01.01.2019
Příloha
Prezentace aktivit PDF (5,83 MB)
Video (CZ) HTML ()
Video (EN) HTML ()
Web projektu HTML ()

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 6,5
Jak byla aktivita financována? Vyrovnávací platba Libereckého kraje, nájem, poplatky účastníky akcí

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Jako zásadní aspekt vnímáme svobodu v možnostech a prostor k pilotování a ověřování klíčových aktivit, a to za podpory nejen politické reprezentace, ale i úřadu. Klíčové je vybudování inovačního ekosystému a připravenost na otevřenost, sdílení, spolupráci a pohyb směrem dopředu. Jako zásadní parametr pak považujeme výběr osob, které se budou tímto tématem zabývat. V Lipo.ink na konci roku 2018 byli celkem 3 zaměstnanci, druhý zaměstnanec začal v únoru, třetí v září 2018.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Jako základní riziko lze pojmenovat nezmapované prostředí a nastavení nereálných cílů. Nám se podařilo toto riziko eliminovat kvalitní spoluprací s krajským úřadem a dalšími partnery, kteří nám poskytli podstatné informace při plánování aktivit. Velmi důležitá je komunikace s veřejností, srozumitelné vysvětlení co děláme a proč je to potřeba.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Průběžná evaluace je jedním ze základních nástrojů, jak zjistit kvalitu vlastních služeb a aktivit, které jsou v rámci projektu realizovány. Kromě průběžného hodnocení jsme měli i komplexní hodnocení celého systému, z čehož vzešel strategický plán na dalších 10 let. Zpětnou vazbu získáváme od účastníků každé naší akce, především prostřednictvím online nástrojů, ale i interaktivních metod hodnocení.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Uzpůsobili jsme nabídku a zjednodušili komunikaci našeho poslání. Zároveň jsme rozvinuli dílčí služby tak, abychom reagovali na nové podněty a požadavky.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano. Plánujeme rozšíření naší činnosti blíže k inovačnímu centru a podporu pro rozvoj komunity.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Komunikace probíhala všemi cestami, které jsou dnes chápány za standardní. Od tiskových zpráv, přes facebook, instagram, video stream, až po pravidelný newsletter nabitý zajímavými informacemi.

Aktéři

Název: Lipo.ink samostatna organizace ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj: 48267210
Adresa: U Jezu 525/4, 460 01 Liberec
Web: http://www.lipo.ink

Další aktéři

Název:Technická univerzita v Liberci
Web:http://www.tul.cz

Název:

Jihomoravské inovační centrum
Web:http://www.jic.cz

Název:

Student business club
Web:http://http://sbc-tul.cz

Název:

Smart accelerátor/Liberecký kraj
Web:http://https://tinyurl.com/y9lzkb2g
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

KRAJ LIBERECKÝ

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Města přátelská seniorům obsahuje 274 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice.
TISK
i