• naše weby..
  • ..
  • .

Města přátelská seniorům

Města
přátelská seniorům Národní síť Zdravých měst ČR

ŠVÝCARSKO: Kanton ŽENEVA: Zdravé a dostupné stravování

Projekt, který realizuje Kanton Ženeva k tématu zdravého a dostupného stravování je opřen o odborný průzkum, z nějž vyplynulo, že problémy nadváhy a obezity se týkají především méně vzdělaných a sociálně znevýhodněných vrstev populace. Tyto skupiny obyvatel např. konzumují méně ovoce a zeleniny než lidé z vyšších sociálních vrstev - a je tomu tak nejen z důvodů ekonomických, ale též kulturních.
Kanton Ženeva se proto rozhodl zvyšovat povědomí sociálně znevýhodněných občanů o zdravé výživě. Pomocí řady osvětových akcí upozorňujících na různé možnosti stravování se snaží zvýšit celkové zdraví svých obyvatel a tedy i kvalitu jejich života. Zároveň jim přitom ukazuje, že zdravé stravování nemusí zvyšovat jejich finančí výdaje. Finanční úspory z nižších výdajů za léčení nemocí z obezity jsou pak v neposlední řadě pozitivním přínosem pro státní rozpočet.

 

Základní informace

Název obce/města/regionu: ŠVÝCARSKO / Switzerland
Kontakt: Kanton Ženeva
Příjmení, jméno: Burnand, Alexandre
Organizace: Equiterre
E-mail: burnand@equiterre.ch
Telefon: 0041 022 329 99 29
Téma: Stravování

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Projekt zdravého a ekonomicky dostupného stravování kalkuluje zejména s předáváním několika osobních kompetencí a znalostí konkrétní cílové veřejnosti, tedy obyvatelům s nižšími příjmy. Projekt zahrnuje hned několik aktivit, jež vzájemně umocňují nabyté poznatky:

- návštěvy supermarketu s výkladem: motivace k nákupu zdravých potravin, ke čtení obalů a k plánování jídel, která zaručují vyvážené stravování

- kuchařské dílny a vzdělání o zdravé výživě: cílem je ukázat, že je možné jíst zdravě za menší náklady, pomocí jednoduchých a vyvážených receptů

Cílem projektu je tedy naučit znevýhodněné obyvatele plánovat nákupy potravin v závislosti na nutriční rovnováze jídelníčku, vybírat zdravé a současně levné výrobky (např. sezónní ovoce a zelenina) a vštípit jim základní zásady přípravy zdravých pokrmů pomocí inspirace jednoduchými a vyváženými recepty.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

ANO

Byl sestaven pedagogický průvodce "Jíst zdravě s nižším rozpočtem", který byl rozdán všem účastníkům osvětových aktivit.

K projektu byly dále sepsány výstupy, jenž byly předloženy vedoucím pracovníkům v oblasti zdraví v Kantonu Ženeva (zpráva "Plán akce 2003 - Zdravé a dostupné stravování" a zprávy "Návštěva supermarketu" a "Kuchařská dílna").

Federální dokument "Výživa (stravování) a udržitelný rozvoj - Dobrá praxe v případě udržitelného rozvoje" .

Začátek aktivity: 01.01.2003
Konec aktivity: 31.12.2005
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. CHF] 13
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu Kantonu Ženeva
Detailní rozpis:

Náklady uvedeny za organizaci a realizaci návštěv supermarketu a kuchařské díly.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Je těžké oslovit a podnítit znevýhodněné obyvatele ke zdravému stravování, neboť mají jiné priority a velké veřejné preventivní kampaně o vyváženém stravování se jich týkají jen málo. Proto je pro realizaci projektu velmi užitečné opírat se o zavedené místní/regionální struktury (např. azylové domy pro imigranty, sociálně-zdravotní jednotky, asociace sociální podpory pro nejrůznější skupiny lidí v nesnázích). Výživové poradny nebo kuchařské lekce tak mohou být organizovány a integrovány v rámci stávajících zavedených struktur a jejich aktivit, které navštěvuje naše cílová veřejnost (např.: hodiny francouzštiny, sociokulturní aktivity, výchova ke zdraví atd.).

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Pro organizaci a podporování obdobných aktivit je nezbytná spolupráce s odborníky na výživu (dietolog, výživový poradce). Důležité je však současně s odbornými doporučeními zohledňovat též ekonomický parametr (preferovat tedy dostupné výrobky před drahými). Kýženým cílem a nosnou myšlenkou celého projektu jsou tedy rady, které uvedou v soulad zdravé stravování a nízký rozpočet.

Příklad, jak takovýto problém řešit: nahradit stravu na základě živočišných proteinů (maso, ryby) za výrobky na základě rostlinných proteinů (mléčné výrobky, cereálie a/nebo luštěniny), které jsou levnější.

Z pedagogického hlediska je důležité trvat na pravidlech potravinové pyramidy a normách nutriční rovnováhy, které jsou široké veřejnosti málo známé.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? K projektu proběhla tisková konference za účasti zástupce politického vedení Ženevy a ministerstva zdravotnictví (realizováno během pilotního projektu návštěvy supermarketu).

Aktéři

Název: Alexandre Burnand
Adresa: rue des Asters 22, 1202 Genève
Web: http://www.equiterre.ch

Další aktéři

Název:Pierre-Eugène Savary
Web:http://www.adige.ch
Detailně zpracované dobré praxe

Související témata ...

Stravování

ŠVÝCARSKO / Switzerland

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

Web Města přátelská seniorům obsahuje 274 příkladů dobré praxe ze 78 míst v České republice.
TISK
i